Memleketin ihtiyacı var / İbrahim Kızar

Ve eğer bir parti ''kendi şahsi veya parti çıkarlarımızı memleketin çıkarının üstünde görmeyiz. Siyasi rakiplerimize iftira etmeyiz. Parti içinde makam kavgası yapmayız'' diyorsa memleketin gerçekten bu partiye ihtiyacı vardır.

Memleketin ihtiyacı var / İbrahim Kızar

Geçtiğimiz günlerde Hür Dava Partisi 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Kongrede slogan olarak "Memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacı var" seçilmişti. Peki gerçekten memleketin HÜDA PAR'a ihtiyacı var mı?

Parti başkanlığına seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu'nun söylediği gibi; eğer bir partinin ''memleketin bütün meseleleri ile ilgili mutedil ve müstakim bir bakışı, uygulanabilir ve ilaç gibi çözümleri var ise''  memleketin gerçekten bu partiye ihtiyacı vardır.

Şüphesiz memleket meselelerinde her partinin kendine göre programında bir çözümü vardır. Ama bugüne kadar gördüğümüz, iktidara gelmiş hiç bir partinin mütedil müstakim uygulanabilir ve ilaç gibi bir çözümü olmamıştır. Eğer şimdiye kadar iktidar olan partiler bahsi geçen şekilde çözümler üretebilse idiler memleketin hali ve insanlarımızın durumu bugün bu şekilde olmasa gerekirdi.

Ve eğer bir parti ''Cenab-ı Allah âlemlerin Rabbidir, hepimiz O’nun kullarıyız. Öyleyse kimse kimseye efendilik taslamasın, kendi ideolojisini dayatmasın. Hiç kimse haddini aşıp, Allah’ın koyduğu sınırları değiştirerek insanların hürriyetlerini ellerinden alıp kendi belirlediği hudutlara hapsetmeye kalkışmasın'' diyorsa gerçekten  memleketin bu partiye ihtiyacı vardır.

Yine günümüze kadar iktidar olan partiler dayatmaları kaldırıp insanlar arasında eşitliği sağlayabilselerdi memleket yine bu halde olmazdı. Dayatmaları kaldırmaya çalışanlar belli müddet sonra ya sisteme alıştılar yada dayatmalar onların hoşuna gitti yada kınayanların kınamalarından korktular veya iktidarda kalmak uğruna mağdurları oyalama oyunlarına baş vurdular.

Ve eğer bir parti ''kendi şahsi veya parti çıkarlarımızı memleketin çıkarının üstünde görmeyiz. Siyasi rakiplerimize iftira etmeyiz. Parti içinde makam kavgası yapmayız'' diyorsa memleketin gerçekten bu partiye ihtiyacı vardır.

Şu ana kadar özellikle mecliste grubu olan partilerin salı günü yaptıkları konuşmalarına insan bakınca, bu partilerin şahsi ve partisel çıkarlarını gerçekten memleketin önünde tuttuklarına, yapılan konuşmaların parti başkanlarının işgal ettiği makama yakışmadığına, rakiplerini tahkir edici, çözüm üretmekten uzak içi boş söylev ve nutuklardan ibaret olduğuna şahid olmaktayız. Hele devletin en üst makamına gelmiş bir zatın bu şekilde davranması daha da düşündürücüdür.

Ve bir parti eğer ''Muhakkak Allah, size adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder...’ Nahl-90. ‘Muhakkak Allah, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder.’ Nisa-58''   ayetlerinini düstür ediniyorsa  memleketin gerçekten bu partiye ihtiyacı vardır.

Bugüne kadar isminde adalet olan bir çok parti geldi ve hala isminde adalet olan bir parti iktidarda bulunmaktadır. Ne yazık ki adalet sistemi halkın güvenini kazanacak bir duruma hiç bir zaman gelmemiştir. Herkesi itham etmenin doğru olmadığı kesin olsada yaşanan örnekler adalet sisteminde adamına göre adalet olduğu kanaati insanlarda oluşturmaktadır. Bazen seksen yaşında bir dedenin yürümekte zorlandığı halde elleri kelepçeli görüntüleri basına yansımakta, bazen ağır hastalıklar ile pençeleşen mahkumlar cezaevinde tutulmaya devam edilmekte, belli bir zihniyetin çöreklendiğ sözde Adli Tıp bazılarına kevgir bazılarına ise aşılmaz bir sur gibi durmaktadır.

Kongrede yapılan konuşmanın sadece bir kaç cümlesini aldık ise de kongrede yapılan konuşmanın her cümle ve kelimesi  değerli ve kıymetlidir. İnanıyorum ki gerçekten memleketin HÜDA PAR'a ihtiyacı vardır ve bu görüşümü sadece parti kongresinde yapılan konuşmalardan çıkarmıyor imkan dahilinde haftalık basın açıklamalarını takip ediyor memeleket meseleleri ve dünyada müslümalarını ve mazlumları ilgilendiren her konudaki açıklama ve çözüm önerilerini görüyor ve gerçekten memleketin her meselesi için bir çözüm önerileri olduğunu rahatlıkla görebiliyorum.

Kongrenin sonrasında ise hem Tv programında  hemde haber ajanslarda gördüğüm HÜDA PAR Şanlıurfa il başkanının, beraberindeki heyet ile binlerce kilometre yol kat ederek ilbaşkanı olduğu Urfa ve ilçelerinden Türkiye'nin 40'ı aşkın şehirine mevsimlik işçi olarak giden vatandaşları, mevsimlik işçi olarak çalıştıkları illerde şehirlerde, kaldıkları çadırlarda, çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek sorunlarını dinlemeleri, gerçekten de takdire şayan bir durum ve memleketin HÜDA PAR'a ihtiyacı olduğunun bir başka delilidir. Bunu da burda belirtmeden geçmek istemedim.

Allah'a emanet olun

İbrahim Kızar / Habernas