Dünya sessiz öyle mi? / İbrahim Kızar

Dil ucuyla kınama yarışına giren ülkeler, zillet kipasını giyerek, siyonist çete ile normalleşirken aslında siyonist çetenin daha önce yaptıklarını kabul edip gelecekte yapacaklarına onay verdiğinizi bilmiyor muydunuz?

Dünya sessiz öyle mi? / İbrahim Kızar

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkeyi kovid salgını ve kovid tedbirleri  esir etmişken, bozguncu ve sömürgeci devletler de zulümlerine; çekinecekleri, hesap verecekleri, misli ile karşılık bulacakları bir yapı, güç  olmadığında çekinmeden devam etmektedirler.

Devletin sistemleştiği  ülkelerde herkes işi ile meşgul olduğundan, sadece ve sadece işini yaptığından dolayı  sistem tıkır tıkır işlemekte işgal ve bozgun ile vazifeli olanlar zulüm ve ifsadlarına devam ederken aşı bulmak, satın almak yada geliştirmek ile vazifedar olanlar ise bu iş ile iştigal etmektedirler.

Devletin sistemleşmediği ülkelerde ise herkes her işten konuşmakta, herkes herşeyin mükkemel bir şekilde zamanında yapılmasını beklemekte, atalarının izinde gidenler ise her olayı fırsat bilerek yollarını bulmanın hesabını yaparak banka hesaplarını kabarttıkça kabartmaktadırlar. Yani birileri habire konuşurken birileri de habire semirmektedir.

Netice ise  üretici ülkelerin kapısında dilencilik ve aşı gibi  ihtiyaçlarını para ile satın alınması için bile üretici ülkelerin her istediklerine, her zorbalıklarına baş üstüne demek olmaktadır.

Dedik ya bozguncular, işgalciler bozgunlarına devam etmektedirler. Bunların başında  siyonist çete gelmektedir. Adım adım, çekinmeden Filistin'de, Filistin halkını evlerinden etmekte, yaralamakta, katletmekte ve esir alarak hapislerde yıllarca tutmaktadır.

Allah var Filistin halkı  bütün imkansızlıkara rağmen ve Abbas gibi bir meymenetsize rağmen direnmekte direnmekte ve yine direnmektedir.

Son dönemlerde hiyanetlerini açık ederek zillet kipasını başlarına geçiren kimi ülkeler ise siyonist çeteyi kınama yarışına girmekte ve Dünyayı sessiz kalmak ile suçlamaktadırlar.

Ne kadar ilginç diyeceğim ama ilginç değil, bana aptalca geliyor ne yazık ki. Siyonist çeteyi getirip Filistin topraklarında devlet sahibi yapan ve her hal ve durumda onları destekleyen, belli başlı ismi lazım olmayan okyanus ötesi ülke ve  Avrupa ülkelerinden siyonist çeteye dur demelerini, hiç olmaz ise Ramazan ayında ve mescidlerde  zulmünde aşırı gitmemesini, aşırılıklarına engel olmalarını beklemektedirler.

Hey hat! Ne kadar da boş bir beklenti. Sizler, kınama yarışına giren ülkeler,  zillet kipasını giyerek, siyonist çete ile normalleşirken aslında siyonist çetenin  daha önce yaptıklarını kabul edip gelecekte yapacaklarına onay verdiğinizi bilmiyor muydunuz?

Sizde biliyordunuz, siyonist çete de biliyordu ve siyonist çeteyi Filistin topraklarına getirip bu güne kadar koruyan ülkelerde biliyordu.

Bundan dolayı kınama ve zulmü durdurma çağrılarınızın ve Dünya sessiz demenizin bir zerre kadar kıymeti, karşılığı yoktur.

Henüz her şey bitmiş değil ve hiç bir şey için geç değildir. Şerfli olan, size izzet kazandıracak olan zillet kipasını yere çalmak, normalleşme sürecini sonlandırmak, dil ucu ile kınamaları ve dünya sessiz demeyi bırakarak Filistin halkını hertürlü maddi imkanlar ile desteklemektir. O zaman çağrıda bulunduğunuz dünya da sessiz kalmayacaktır.

Bunu yapmayacağınızı ne yazık ki biliyoruz.

Geriye ise siyonist çetenin anladığı tek dil olan direniş  kalmaktadır. Ümmetin duaları Direnen Filistin halkı ile beraberdir. Duamız Allah'ın onlara yerdeki ve gökteki askerleri ile yardım etmesi ve kendi katından onlara yardımcılar göndererek siyonist çeteyi Filistin halkının eliyle helak ederek gönüllerine surur vermesidir.

İbrahim Kızar / Habernas