YAZARLAR

Büyük bir diriliştir Diyarıbekir

Üzerinize çöken ümitsizliğin siyah bulutlarından sıyrılmak için, daha da önemlisi, Peygamber Aleyhisselam’a birazcık daha yaklaşmak...

Ermeniler, İslam ve emperyalizm

Yüzyıllarca İslam dünyasında ayakta kalan Ermenilik, kendisini tehcire sürükleyen emperyalist güçlerin elinde son nefeslerini veriyor....

Selahaddini bir mirastır, Mewlidi Nebi etkinlikleri / Nurullah...

Her kim olursanız olun buyurun Muhammedi iklime… Zira, Kurtuluş ondadır… Zira o insanlara da, hayvanlara da, doğaya da, çevreye de...

Muhaceratta Kutlu Doğum üzerine / Çetin Tufan

Her yıl, bu gurbet diyarı olan Avrupa’da, dört gözle, Hakk aşıklarının Kutlu Doğum Programlarını, ne zaman ve nerede yapacaklarını...

Küresel güç bunalımı ve yansımaları / Said Çınar

Ne tek kutuplu bozuk düzenin başı Amerika, ne uluslararası kurumlar, ne de uluslararası teamüllerin hiçbiri şu an için doğal bir seyir...

İki musibet: Elitleşme ve kurumsalcılık / Abdulkadir Turan

Elitleşme kibre, sorunları görmemeye, şayialara yol açar; kurumsalcılık ise halkın en çok rahatsız olduğu hantallaşmaya sebep olur.

Arap Baharı, İhvan ve Batı / Hayrettin Karaman

Arap Baharı, diktatör, despot ve dine uzak yönetimler altında maddi ve manevî olarak bunalmış, daralmış, bıçağın kemiğe dayandığı...

Zikirhane-i Sübhânî, Cephane-i Rabbânî / Mücahit Haksever

Ahbap içinde O elin avucu küçük bir Zikirhane-i Sübhânî, A'dâya karşı küçücük bir Cephane-i Rabbânîdir.

Kara delik ve ahvalimiz / Nurullah Yılmaz

Bu bilimsel gelişmeler önemli, diyoruz, zira muhtemelen önümüzdeki döneminin dünya görüşleri, düşünce biçimleri, bireysel ve toplumsal...

HDP Kimlere Seçim kazandırdı? / Zülküf Er

Şeyh Said ve Arkadaşlarını Diyarbakır’da idam edip mezarlarını bile gizleyen zihniyete kazandırdılar.

Disa Buhare / Mücahit Haksever

Disa buhare lı welatém, buhara rengin.

Resulullah (S.a.v)’den Başka Kimi Anayım? / Çetin Tufan

Resulullah’ı (S.A.V) Âlemlere Rahmet, bize güzel bir örnek olarak gönderen Allah Teala’nın adıyla.

Avrupa / Sait Selam Güler

Toptan red veya toptan kabul bizim anlayışımız değildir.

Demok(rasi)les’in Kılıcı / Mücahid Haksever

Demokrasi kelimesi, Türkçe’ye Fransızca’dan ithal edilen bir kelimedir. “Demokrasi”, antik Yunanca‘da “halk, topluluk” anlamına gelen...

Haber kaynağı olarak “Habernas” / Abdullah Yolcu

Dünya üzerindeki haber kaynaklarının çoğu, siyasi, sosyal ve ekonomik amaçların birer algı oluşturma araçları olarak kullanılıyor.

Mirac Nasıl Yaşandı? / Abdullah Yolcu

Mirac hadisesi durup dururken, her şey güllük gülistanlık iken yaşanmadı. Bilakis Resulullah’ın (sav) İslam’ı tebliğ ve davet yolunda...