Toplumun ruh kökleri ailedir / Ahmet Rençber

Aile toplumun temelidir, bu temel ne kadar sağlam ve güvenilir olursa o temel  üzerinde inşa edilecek bina bir o kadar sağlam ve güvenilir olur. Tıpkı  iç içe geçmiş zincirin halkaları gibidir. Zincirin halkalarının bütün ve güçlü olmasının nedeni halkaların birbirlerine bağlanıp kenetlenmesidir.

Toplumun ruh kökleri ailedir / Ahmet Rençber

Aile anne baba ve çocuklardan meydana gelen toplumun en küçük birimidir. Başka bir ifadeyle evlilik yoluyla nesep ve akraba topluluğuna aile denilmiştir. Tarih boyunca bütün ilahi dinler aile kurumuna gereken önemi vermişler.

İslam dininin gelişiyle birlikte aile ve kadına gereken önemin verildiği bilinmektedir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim’de aile ilgili bir çok ayet zikredilmiştir. Aynı şekilde Peygamber (s.a.v) Efendimizin aileye ne kadar önem verdiğini şu hadisi şerifte görmekteyiz; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (Tırmizi). Bu hadifsi şerifte görüldüğü gibi İslam dini aileye ne kadar değer verdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla İslam dini aileye kazandırdığı kutsiyetin nedenli önemli olduğunu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü ailenin varlığı toplumun varlığı demektir. Topumun varlığı ailenin varlığı demektir.  Bunlar birbirini besleyen iki hakikattir. Bu hakikat aile ve toplumları yaşatan ve onları ayakta tutan, varlıklarını uzun süre yeryüzünde devam etmelerine neden olan bir gerçektir. Bu sayede bunların uzun süre tarih sahnesinde kalmalarının en büyük etkeni ise aile kurumuna verilen önem olmuştur.

Aile toplumun temelidir, bu temel ne kadar sağlam ve güvenilir olursa o temel  üzerinde inşa edilecek bina bir o kadar sağlam ve güvenilir olur. Tıpkı  iç içe geçmiş zincirin halkaları gibidir. Zincirin halkalarının bütün ve güçlü olmasının nedeni halkaların birbirlerine bağlanıp kenetlenmesidir. Bu kenetlenme onların birlik ve bütünlüğünü sağlar. Aynı şekilde toplumun güven ve huzuru ancak güvenilir aile ve bireyler ile mümkün olur. Bu ailenin topluma kazandıracağı bireylerin ahlaklı, inançlı ve güvenilir bireyler olmasıyla mümkün olur. Şüphesiz toplumun ruh kökleri ailedir. Ailenin ruh kökleri ise ailenin topluma kazandıracağı ahlaklı ve güvenilir bireylerdir. Çünkü aile, insanın bütün fikri, düşüncesi, inanç, akide ve ahlaki değerleri, terbiye, sosyal, siyasal, iktisadi, dini ve din dışı bütün fikri çeşitlerin alt yapı çerçevesini oluşturan yerdir. Bu çerçevenin sınırlarını belirleyen de İslam’dır.

İslam’dan uzak ve habersiz olan kişi ailenin değeri ve önemini de anlayamaz. Ülkemizde giderek insanları bireyselliğe ve yalnızlığa itmek, insanları seküler batı tarzı bir hayatın içine sürüklemek isteniliyor. Bu nedenle  toplumu inanç ve değerlerinden koparmak, aile kurumunu tümüyle ortadan kaldırmak için  belli çevrelerin desteğinde arkasına alarak ülkenin muhtelif yerlerinde eğlence adı altında özellikle gençleri ahlaki yozlaşma ile ifsat etmek, kimliksiz ve kişiliksiz bir gençlik yetiştirmek istiyorlar. Bu tayfanın çabaları sonucu yaptıkları tahribatlar zaman, zaman şahit oluyoruz. Yaptıkları bu tahribatlar nedeniyle toplumda ailelerin dağılmasını ve çocukların yetim kalmalarına neden olunuyor.

Şayet toplum olarak daha güvenli ve huzurlu bir gelecek istiyor isek mutlaka aile kurumunu güçlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde toplumda ve ailede tedavisi mümkün olmayan yaralanmalara neden olan olaylara şahit oluruz Allah muhafaza etsin. Bunların yaşanmaması için öncelikle ahlaklı, inançlı, hedefi ve hayali olan bir gençliği yetiştirmek lazım gelir. Bunu da aile ve İslam’ın geleceğini kendilerine dert edinen çevrelere düşüyor. Bu yapmak için gerekli olan imkan ve zamanı iyi değerlendirmek ona güre adım atmak gerekiyor. Aksi takdirde umutla beklediğimiz o gençlerimiz ne bizim olurlar nede kendilerine sahip olurlar. Böyle bir gençliğin ne bir ailesi olabilir nede kendileri var olabilirler. Belki var olabilir ama  var olmaları sadece isimden ibaret olur.

 Ahmet Rençber / Habernas