Bugün beni mazur görün / İbrahim Kızar

Gazze halkı açız diye feryad etmekte Ümmetin gönderdiği yardımlar ise sınır kapısında aylardır giriş için izin beklemekte. Boynu devrilesice, elbise giymiş içi boş kütükler, Başkan, Reis, Cumhurbaşkanı, Kral, Emir diye ortalıkta dolaşmakta, boyunuz devrilsin emi.

Bugün beni mazur görün / İbrahim Kızar

Baştan söyleyeyim hem üzgün, hem kızgın, hemde öfkeliyim bundan dolayı yazdıklarım ağır gelebilir. Tüm kalbimle inanıyorum ki zerre kadar imanı olup aynı duyguları paylaşmayan hiç kimse yoktur. Bundan dolayı beni anlayış ile karşılayacağınızı umuyorum.

Konumuz herkesin malumu, nerde ise beş ayını bitirmek üzere olan Gazze,  Filistin savaşı, kahramanların direnişi, izzet ve şerefin duruşu, ölümü korkutan ve sadra şifa eylemler yaparak, cehenneme odun yuvarlayan kahramanlardır.

Öncelikle gerçek hayattan, her sahnesi gerçek ve bir kere çekilen, oyuncuların ve sahnelerin tamamı hakikat olan ve ne zaman son bulacağı belli olmayan, ancak şehadet ve gazilik payesi hakikat olan bu kahramanlık hikayesinin bütün kahramanlarına, Hamasa, islami Cihada ve bütün Gazze ve Filistin halkına dua edelim.

Allahım yerdeki ve gökteki orduların ile, sana yakın duran meleklerin ile, dilediğin şekilde, direniş heraketlerine, Hamas’a  İslami cihad’a, Ensarullah’a ve Hizbullah’a yardım et, mermilerini, fişeklerini top ve tüfeklerini, roket ve füzelerini isabet ettir, azamet ve heybetlerini arttır, sırlarını muhafaza et ve onları siyonistlere ve siyonistlere destek olanlara karşı galip ve muzzafer eyle. Amin.

Allahım yerden ve gökten, karadan ve denizden, çöllerden ve dağlardan, dilediğin şekilde siyonistlere ve onlara destek olanlara bela, hastalık, veba, ateş, korku, açlık, azap ve ölüm yağdır, onları öyle bir azap ile azaplandır ki alemlere ibret olsun, onlara  artık mühlet verme ya Kahhar.

Şimdi, her nereye yönelsek Filistinli müslümanların yardım çığlıklarına denk geliyoruz, kulaklarımıza pamuk tıkasak, gözlermize perde çeksek dahi, kalplerimiz onların acılarını hissediyor.

Başımızdaki elbise giydirilmiş kütükler, ısrar ile kardeşlerimizin yaşadığı acıları görmezden geliyor, ellerinden geleni yapmaya çalışır gibi yaparak bizi kandırmaya çalışıp oyalıyor, aslında kahr olası düşmana ne yazık ki zaman kazandırıyorlar.

Allahın, Peygamberlerin dili ile lanetlediği, üzerlerine zillet mührü vurduğu kendilerinden aşağılık maymunlar ve domuzlar yaptığı, sefil  bir kavim Gazze ve Filistin halkını bombalar ve açlık ile öldürüyor yetmiyor, İrana saldırıyor yetmiyor Lübnana saldıryor, yetmiyor Suriyeye saldırıyor  ve hiç kimsenin ne oluyor diye sormaya cesareti bile olmuyor.

Halbuki bunlar birbirlerine karşı ne kadar da cesurlar bunlardan biri diğerinin kuyruğuna yanlışlık ile bassa, kimi ordusunu herakete geçiriyor, kimi uçaklarını kaldırarak bilmem ne kadar km sınırı geçerek şurayı burayı bombaladık diye övünüyor. Hepinize veyl olsun, elbise giymiş içi boş kütükler sizi.

Allahım siyonist canilere, her ne bahane ile olursa olsun, destek çıkan, müslüman olduğunu iddia ettiği halde onlar ile ticararet, alış veriş yapan, siyasi çıkar nedeni ile ilişki kuran, onlara herhangi bir şekilde kolaylık sağlayan her kim olursa olsun belasını ver. Ticaretlerini kesada uğrat, koltuklarını ve makamlarını ellerinden al, devletlerini ve devletlerinin ali menfaatlerini yer ile yeksan et, hayati endişleri var ise onlara mühlet verme canları acı çektirerek al....

Başımıza musallat olmuş, elbise giymiş içi boş kütükler bize, halka karşı olabildiğince sert zalim ve zorba, düşmanlarımıza karşı ise zillet içindedirler, kendilerinden ne yazık ki onurlu ve şerefli bir tavır göremiyoruz. Hatta bir çoğu maddi imkanlarını düşmanların hizmetine sunmuş durumda kimi ülkesinde üsler kurdurmuş kimi gaz ve petrolunu nerdeyse bedava veriyor, kimi  ticaret adı altında her türlü gıda ve giyim maddelerini ulaştrıyor, kimi ise onlara ülkesini köprü yapmış durumda. Gayri müslim bir çok ülkenin gösterdiği şerefli tavrı göstermekten bile aciz kaldılar.

Belki de, belkisi çok oldu, bir çoğu  Gazze ve Filistin de direnişin tamamı ile yok olmasını dört gözle beklemekte böylece siyonist caniler ile daha rahat ilişki kuracakları günü beklemekteler.

Gazze halkı ise yiyecek ekmek bulamamakta, bebekler açlıktan ölmekte, insanlar ise açız diye feryad etmekte ama çığlıkları ne yazık ki cevapsız kalmakta, bir şeyler yapabilecek olanlar üzerine alınmak gibi şerefli bir tavır göstermemektedirler. Ümmetin gönderdiği yardımlar ise sınır kapısında aylardır giriş için izin beklemekte.

Boynu devrilesice, elbise giymiş içi boş kütükler, Başkan, Reis, Cumhurbaşkanı, Kral, Emir diye ortalıkta dolaşmakta, boyunuz devrilsin emi.

Belki  yazdıklarım ağır oldu, başta söyledim bu gün beni mazur görün.