Malumun ilanı ya da bir tekrar / Abdullah Öncel

Hem HAMAS'ın siyonistlere karşı başlatmış olduğu ''Aksa Tufanı Operasyonu'' devam ediyor, hemde Ankara’daki saldırı bahanesi ile Türkiye’nin Suriye Kürdistanı’na, gündemdeki ismi ile Rojava’ya, bazen de özerk Kürdistan'a uçaklar ile saldırıları devam ediyor.

Malumun ilanı ya da bir tekrar / Abdullah Öncel

Hem HAMAS'ın siyonistlere karşı başlatmış olduğu ''Aksa Tufanı Operasyonu'' devam ediyor, hemde Ankara’daki saldırı bahanesi ile Türkiye’nin Suriye Kürdistanı’na, gündemdeki ismi ile Rojava’ya, bazen de özerk Kürdistan'a uçaklar ile saldırıları devam ediyor.

Tüm kalbimiz ile dualarımız HAMAS'tan ve Filistin  halkından yana iken Türkiye ve doğal olarak PKK denen örgütede bir kaç cümle yazmak istedim.

Kör Kemalizmin gücü eline geçirdiği 1920'li yılardan itibaren çeşitli bahaneler ile Kürd halkına karşı yaptıği soykırıma varan katliamlar, sürgün ve tehcirler, idam ve  öldürmeler biz Kürdlerin büyük kesiminin malumudur. Türklerin yada kendine Türküm diyenlerin çoğunun, bu katliamlardan belki de haberi yoktur, tek bildikleri Kürdlerin devleti bölmek istediğidir. Kendilerine eskiden beri öğretilen, devamlı tekrarlanan doğru olmayan kelime ve fikirler.

Kemalizm, başka bir deyişle CHP zihniyeti hiç şüphesiz Kürdlerin amansız bir düşmanıdır. Gücü hile ve ayak oyunları ile ele geçirdikleri günden beri yaptıkları bunun apaçık bir delilidir.

Üstelik düşmanlıkları sadece Kürd insanına karşı değil coğrafyamıza ve hatta coğrafyamızda bulunan kuş, ağaç, hayvan ve bitkilere… Bazan yakarak ,bazende bombalayarak imha etmeye devam etmektedirler.

'Kör Kemalizm'in Kürde düşmanlığı 1950 lere kadar, Kürdleri sindirdiklerine ikna olduklarını sandıkları zamana kadar, bu şekilde devam etmiştir.

1970 sonrasında dünyadaki değişim ile brilikte, Türkiyede de kıpırdanmalar olmuş ve herkesin bildiği gibi ‘kör Kemalizm’ namı diğer Chp zihniyeti ile fikirdaş olan  PKK Kürdler adına Kürd halkının başına önce Türkiye’de sonra Kürdistan’ın diğer üç parçasına da   musallat edilmiştir.

PKK kurulduğu günden beri silahını Kürde doğrultmuş ya kendisi Kürdleri çeşitli bahaneler ile öldürmüş ya da başkaları, (Türkiye ve İran gibi) PKK ve türevlerini bahane ederek Kürdleri öldürmektedir.

Kürdlerin dağ ve ovaları bombalanmakta, doğal yaşam dengesi bile bozulmaktadır. Yani ‘kör Kemalizm’in, yani CHP zihniyetinin devletin damarlarına işlemiş köhne zihniyeti hala hem Kürde hemde Kürde ait ne varsa düşmanlığa devam edip yok etmeye çalışmaktadır.

Net olarak söyleyeyim ki ‘kör Kemaliz’mden, CHP zihniyetinden ne kadar çok nefret ediyorsam, onunla aynı zihniyete sahip olan PkKKve tüm türevlerinden de aynı şekilde nefret etmekteyim. İkisininde Kürde düşmanlıkta ve Kürdün elinde olana düşmanlıkta bir birinden farkı yoktur. Belki ikincisi birincisinden daha kötü daha tehlikelidir, çünkü ikincisi hem Kürdü öldürmekte hemde Kürdü öldürtmektedir ve bunu Kürdlerin hakkını savunmak adına yapmaktadır.

Yine net olarak söyleyim ki, Türkiye’deki en iyi iktidar bile Kürdü oyalamaktan başka bir şey yapmamaktadır. Kürdler yaşadıkları coğrafyanın sahibidir, ‘kör Kemalizm’, CHP zihniyeti Kürdün topraklarına zorla, katliam yaparak çökmüş, Kürdleri, İslami ve insani haklarından mahrum bırakarak asimile etmeye çalışmıştır.

Günümüzün idarecileri ve sonrasında gelecek olanlar, ‘kör Kemalizm’ ve CHP zihniyetinin gasp ettiklerini iade etmez ve zulmü ortadan kaldırmaz ise bu zulme ortak olurlar.

İşin çözümü ilk başta Irak Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığını tanımak, ikinci adım ise Türkiye’de, ‘kör Kemalizm’, CHP zihniyetinden tamamen temizlenmiş, Kürdlerinde kendini içinde bulduğu bir anayasa yapmaktır, ya da tamamen Kürdlerin toprağından çekilerek onların coğrafyasını onlara bırakmaktır.

Gerisi ise ‘kör Kemalizm’, CHP ile aynı zihniyete sahip PKK ve türevlerini bahane ederek Kürdleri öldürmeye, öldürtmeye devam etmektir.

Tekrardan, ‘kör Kemalizmi’, CHP zihniyetini sevmediğim gibi  PKK ve türevlerini de sevmiyorum, bununla beraber PKK ve türevleri bahane edilerek Kürdlerin yaşadığı coğrafyanın uçaklar ile bombalanması, PKK ve türevlerinden  nefret etse bile hiçbir Kürdün hoşuna gitmediği gibi benimde hoşuma gitmemektedir.!

Son olarak hiç kimse eline geçirdiği, biraz güçlendiği/ güçlendirildiği yerlerde ilk işi kendisi gibi düşünmeyen Kürdleri öldürmek veya göçe zorlamak olan, kendi yandaşlarından başka kimseye yaşam ve barınma hakkı tanımayan, Kürdün İslami ve ahlâki tüm değerlerine ‘kör Kemalizm’ ve CHP zihniyeti gibi düşman olan PKK ve türevleri için dua etmemi ve sokakta gösteri yapmamı beklemesin. 

Milletimizi katliama uğratan, Kürde ait olan ne varsa yasak yasak deyip düşmanlık eden zihniyeti ve onları dost edinenleri kimse bana mağdur gösterme gafletinde bulunmasın.

Milletimi, bir ferdi olduğum Kürd kavmini fıtraten seviyor ve her milletin sahip olduklarına Kürdlerinde sahip olması gerekir diyor ve tüm kalbim ile istiyorum.

Böylece malumu tekrar ilan etmiş olalım, ya da bir tekrar yapmış olalım.

Zalimler için yaşasın cehennem.

Abdullah Öncel / Habernas