Yeni dünya düzeninde planlı bir değişim mi yaşıyoruz?

Gazeteci yazar Said Şahin Habernas'a verdiği röportajda, Dünyamızın hızlı şekilde değişim ve dönüşüm geçirdiği bir dönemde teknoloji sayesinde bir elin toplumları kontrol altına alıp planlı bir değişme doğru yönlendirdiğine değindi.

Gazeteci Yazar Said Şahin ile Habernas ailesi olarak, teknoloji ve sosyal medya araçlarının hayata kattıkları ve hayattan götürdükleri üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Dünyamız hız bir şekilde değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişim ve dönüşümün temelinde neler yatıyor sizce

Dünya kuruluşundan beri değişim ve dönüşüm içindedir. İnsanlık tarihi boyuncada bir değişim yaşanmaktadır.  Ama günümüzde yaşanan değişim ve dönüşüm çok daha hızlı. İnsanlık tarihi boyunca toplasanız dünyanın yaşadığı değişm ve dönüşüm son yirimi otuz yıldaki değişim ve dönüşüme denk gelmiyor. Anlık iletişim ve etkileşim öyle bir yaygınlaştki artık dünya küçüldü adeta küçük bir köye döndü yani globelleşme hızlı bir şekilde yayıldı.

Sanayi devrimi ile başlayan bu süreç teknoloji devrimi ile hız aldı bugünmüzün dünyasını oluşturdu. Bu değişimin temelinde de internet var. İnternet ile yeni bir dünya oluştu. Bu değişim ticaret, ekonomiye, siyasete, askeri alana ve birçok yaşam alanına yansıdı.
 
Bu değişimin insanlığa etkisi nasıl oldu

Bu değişimin olumlu tarafları da oldu olumsuz tarafları da oldu. İnsanlara iletişim kurmada ve hayatı kolaylaştırma da birçok faydası oldu. Ticarette, sanayide, tarımda, ev hayatında birçok alanda yaşamı kolaylaştırdı. Peki bu teknolojinin ve bu iletişim araçlarının hepsi faydalımı oldu yada topluma olumsuz etkileri de oldumu . Olumsuz etkileri de oldu, bireysel faydalar oldu ama toplumları etkiledi. Toplumlar değerlerini kaybettiler, iletişim hızlı olduğu bu dünyada, inançlar darbe aldı, ahlak darbe aldı. Toplumsal bağlar zayıfladı, insanlar bireyselleşti kısacası birçok konuda deforma yaşandı.

Hele bir gençlik tarafı var sanal alemin içinde yetişen bir nesil var. Z kuşağı denilen bu kuşak meydana geldi. Bu kuşaklar ile eski kuşaklar arasında çok derin uçurumlar oluştu. Bu  Z kuşağı kimin eseri, bu sanal alemin ve internetin eseri.

Yeni dünya düzeninde bir el bir güç toplumları kontrol altına alıyor

İnternet sağlıklı ve düzgün kullanılmadığı zaman sonuçları olumsuz oluyor. İnternet kölesi bir nesil oluştu. Hepimiz biliyoruzki kişisel bilgilerimiz veri dataları ile işleniyor bütün internet dünyasının verileri Amerikanın silikon vadisinde toplanıyor, depolanıyor. Bütün dünya interneti oradan alıyor çünkü internet sağlayıcı merkezi ABD'dir. Dolayısı ile özel veriler ne amaçla toplanıyor, iktisadi, askeri, istihbari ve siyasi amaçlarda kullanmak için toplanıyor. Dolayısı ile bir el bir güç bizi kontrol altına alıyor yeni dünya düzeni dediğimiz düzende. İşte bunlar nereden sağlanıyor bu internet kullanımına bağlı teknolojik araçların kullanımına bağlı araçların kullanımından sağlanıyor. Bu araçlar üzerinde dünyayı kontrol altına alıyorlar.

Kısmı bir fayda olsada sosyal medya bazı konularda insanları örgütleyip harekete geçirmede faydası olsada genel anlamda eğemen güçler bunu kendi istedikleri doğrultuda kullanıyor.

Kullandığımız teknolojik araçları doğru ve faydalı bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

Özellikle bilinç konusuna değineyim. Bu araçları kullanmakta bir bilinç işi. Bilinci nasıl oluşturacağız okuyacağız, tanıyacağız bu araçlar nedir, faydası nedir,  zararı nedir bilmemiz lazım. Sigara konusunda bilinçli olmayan sigaranın zararlarından nasıl korunabilir. Kullandığımız aracı tanımamız lazım, artılarını eksilerini bilmemiz lazım. Bir insan zihninini bu araçlara teslim etmemeli. Çünkü topluma yanlış bilgiler yayılıp ve kötü yönde kanalize edilmekte. Malcolm X'in dediği gazetelere dikkat edin size karayı ak, akı da kara olarak verebilirler. Dolayısı ile bu aracı kullanırken sağlıklı ve bilinçli kullanacağız. Oradan aldığımız bilgileri araştıracağız, kaynaklar güvenilirmidir değilmidir. Biz bunu yapmazsak bilinç dünyamızı emperyal güçlerin kirli amaçlarına müsait hale getiririz.

Habernas