'Kürdistan medyası HÜDA PAR'ı bizden dinledi'

Irak Kürdistanında "Standard" adlı haber sitesi HÜDA PAR Erbil Temsilcisi A.Samet Yalçın ile röportaj yaparak, takipçilerine HÜDA PAR'ın kuruluş amaçlarını Yalçın'ın dilinden tanıttı.

'Kürdistan medyası HÜDA PAR'ı bizden dinledi'

HÜDA PAR Erbil Temsilcisi A.Samet Yalçın, daha önce Kürdistan medyasına HÜDA PAR'ın Erbil'de temsilcilik açması ile ilgili demeçleri olmuştu. Erbil temsilciliğinin yoğun ilgi gördüğü Kürdistan medyasının dikkatlerinden kaçmadı. Standard adlı haber sitesi de A.Samet Yalçın ile röportaj yaptı.

Röportajda A. Samet Yalçın şunları söyledi:

Partimiz HÜDA PAR, 2012 yılında kuruldu. Kuruluş aşamasında, Türkiye’deki her hangi bir partinin değil, İslamî ve insanî bütün değerleri esas alarak sistemin alternatifi olarak kurulduğu açık bir şekilde ifade edildi.

HÜDA PAR; ‘devleti ve siyaseti yeniden tanımlamak, toplumun temel değerlerini siyasete hakim kılmak, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek, İslamî değerleri yeniden yaşanılır kılmak, can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini sağlamak, insanî temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak, inanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak, Kürt meselesinin adalet temelinde çözümünü sağlamak, maneviyatsızlık ve ahlakî yozlaşmayı durdurmak, hakça bölüşümü ve sosyal adaleti sağlamak, gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak ve refahı tabana yaymak, toplumsal huzur ve barışa katkı sunmak’ şeklindeki hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kürt meselesinde hassas olan HÜDA PAR, gerek parti programında gerekse seçim beyannamelerinde ve gündeme dair değerlendirmelerinde her zaman Kürtlerin hem diline hem de dinine birlikte sahip çıktı.

HÜDA PAR, İslamî esaslara dayalı güçlü bir hareket olarak ortaya çıktığı ve özellikle Kürtler arasında geniş destek bulduğundan olsa gerek hem Türk hem de Kürt sol/sosyalist parti ve kurumların hedefi haline geldi. Onlarca teşkilatı saldırıya uğradı. HÜDA PAR, Kobani olayları bahanesiyle toplu saldırıya uğrarken parti üyesi veya partiye yakın olan 16 kişi katledildi.

2017 yılında Güney Kürdistan’da yapılan bağımsızlık referandumuna, Türkiye’de destek veren tek parti oldu, HÜDA PAR; o günlerde komşuları tarafından yalnız bırakılan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bir ekip göndererek bölge başkanı ve siyasi partileri ziyaret edildi, dostluk ve destek mesajları verildi.

HÜDA PAR, bölgede herkesle iyi ilişkiler geliştirme gayreti içerisindedir. Erbil’de temsilcilik açılması meselesine de bu gözle bakılmalıdır. HÜDA PAR hiç bir zaman kendisini Irak Kürdistanındaki Kürdlerden ve oradaki siyasi gelişmelerden ayrı görmedi. Aradaki sınırlar sonradan çizilen sınırlardır. Sınırın iki yanındaki insanların önemli bir kısmı yakın akrabadır. Bu coğrafya üzerinde hesabı bulunan egemen güçlerin müdahaleleri sonucu bölge sorunlu hale gelmiş, sınırların diğer tarafında yaşayanlar birbirinine yabancı hale getirilmişlerdir. Sorunların çözümü, insanların birbirleriyle kaynaşması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu huzur ve sükunetin temini noktasında HÜDA PAR’ın yapabileceği görevleri üstlenmesinden daha doğal bir şey olamaz. Erbil’de açılan temsilciliğin buna hizmet edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.