Haber kaynağı olarak “Habernas” / Abdullah Yolcu

Dünya üzerindeki haber kaynaklarının çoğu, siyasi, sosyal ve ekonomik amaçların birer algı oluşturma araçları olarak kullanılıyor.

Haber kaynağı olarak “Habernas” / Abdullah Yolcu

Günümüz dünyasında, gelişen teknolojiyle paralel olarak çok ve büyük olay ve gelişmeler yaşanıyor. Ve günümüz dünyası eski dünyaya nazaran çok hızlı bir şekilde bu olaylar ve gelişmelerden haberdar oluyor. Çünkü anlık ulaşım ve iletişim araçları, dünya üzerinde çok gelişti ve yaygınlaştı.

Olaylardan ve gelişmelerden haberdar olma konusunda günümüz dünyasının bir sıkıntısı yok. Ancak olaylar ve gelişmelerden doğru bir şekilde haberdar olma sıkıntıları var.

Her yaşanan olayın ve gelişmenin bir siyasi, ekonomik ve sosyal boyutu vardır. Haberler bazen bu arka planı yalın çıplaklığı ile ortaya koyuyor ancak çoğu zaman olaylar ve gelişmeler, haber kaynaklarının farklı siyasi, sosyal ve ekonomik amaçlara matuf ambalajları içinde sunuluyor. Hal böyle olunca, yaşanan olaylar ve gelişmelerin arka planları toplumlardan saklanıyor, amaçlanan hedefler de toplumun aklından kaçırılıyor.

Dünya üzerindeki haber kaynaklarının çoğu, siyasi, sosyal ve ekonomik amaçların birer algı oluşturma araçları olarak kullanılıyor.

Toplumsal algı bunlarla oluşturuluyor, siyasi dengeler bunlarla belirleniyor, gelişmelere nasıl bir tepki verileceği bunlarla yönlendiriliyor.
Güç bunlarla ilahlaştırılıyor, fitne fesat bunlarla ekiliyor, öğretilmiş çaresizlik bunlarla aşılanıyor. Gençlik bunlarla uyuşturuluyor, toplumsal ruh bunlarla çökertiliyor.

Sevgi ve nefret, korku ve ümit bunlarla oluşturuluyor. İyi ve kötü, doğru ve yanlış bunlarla belirleniyor.

Haber kaynakları deyip geçmemek lazım.

İnsanların bilgisi, inancı, yönelimi, söylemi, eylemi, sevgisi, nefreti, öfkesi, hayata olumlu olumsuz katkısı; kısacası dünyası ve ahireti demek. Buna binaen Kuran-ı Kerim’de Allah, haber kaynağına dikkat çekmiş: “Ey iman edenler, yoldan çıkmışın biri (bir fasık) size bir haber getirirse onu araştırın...” (Hucurat: 6)

Şeytanlıkların ve fitnelerin merkez üssü Amerika’da bunu iliklerine kadar yaşamış olan Malcom X’in uyarısı da bu konuda son derece anlamlı ve hayatidir: “Eğer dikkat etmezseniz gazeteler ezilenlerden nefret etmenize, onları ezenleri sevmenize sebep olurlar.”

Özelde Müslümanlar ve genelde bütün insanlar bu bilinçle haber kaynaklarından beslenmezlerse, toplum mühendislerinin algı operasyonlarının kurbanları olurlar. Bununla da kalmaz, katkıları nispetince bu merkezlerin hedeflediği siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri amaçların toplumlarda gerçekleşmesine hizmet ederler.

Bugünkü sıkıntımız, sadece küfrün haber kaynakları değil. Müslüman haber kaynakları da sıkıntılı. Bugün İslam aleminin en büyük sıkıntısı, kendi içinde. Çoğu haber kaynakları sahip oldukları ırkçılık, mezhepçilik, hastalıklı din anlayışları ve aldıkları dini ve siyasi pozisyon ile, içeriden bu yıkıma hizmet ediyorlar.

Haber kaynaklarımız doğru ve sağlam olmalı. Faydalandığımız bu tür haber kaynakları var aslında. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Avrupa merkezli “Habernas”, bu anlamda inşallah hakka, hakikate, adalete hizmet edecek, Müslümanlara ve insanlığa faydalı olacak. Mazlumları gösteren yüz, duyuran ses olacak. Zalim için “kral çıplak!” diyecek.

Bununla birlikte İslam Alemi içinde de inşallah yıkıcı değil, onarıcı bir işlev görecek.

Bu vesile ile, bir köşesinde yazacağım sitemiz “Habernas”, “Hakk” yolunda rahmet olsun diyorum.

Abdullah Yolcu / Habernas.com