Şeyh Said Efendi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor

Şark İstiklal Mahkemeleri tarafından şehid edilen Şeyh Said Efendi ve 46 arkadaşının şehadetinin üzerinden 99 yıl geçti.

Cumhuriyetin ilanından sonra hilafet lağvedilmesiyle beraber İslami değerlere yönelik başlayan saldırılar karşısında Kemalist rejime karşı kıyam başlatan Şeyh Said Efendi, 29 Haziran 1925'te İstiklal Mahkemeleri tarafından şehid edildi.

Şeyh Said Efendi ve 46 arkadaşı, şehadetlerinin 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle Mustazaflar Cemiyeti tarafından Diyarbakır'da 28 Haziran Cuma günü tarihi Ulu Camii önünde Cuma namazı sonrası düzenlenecek kitlesel basın açıklamasıyla yad edilecek.

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber İslam'a ve Müslüman Kürt halkına yönelik başlatılan zulüm furyası ve bunlar karşısında başlatılan kıyam süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunan Şehidler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, düzenlenecek basın açıklamasına tüm Diyarbakır halkını davet etti.

"Şeyh Said Efendiyle beraber İskilipli Atıf Hoca gibiler de inkılaba muhalefetten idam edildi"

Osmanlı Devleti'nin yıkılıp cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ek kurucu kuvvetlerin çok ciddi ve korkunç bir şekilde dinin üstüne gittiğini, adeta dinle savaşır duruma geldiğini belirten Çelik, "O dönemde başörtüsü ve tesettürle beraber kılık-kıyafet kanunu çıkartılarak batı tipi giyinmenin dışındaki bütün giyinmeler yasaklandı, harf inkılabı yapıldı ve camiler kapatılıp ahırlara çevrildi. Neticede bu ülkenin bağrında yetişen belki dedeleri Osmanlı'ya hizmet etmiş, şehit olmuş alimler bu kötü gidişata dur demek için meclise ve yönetime yazdıkları mektuplardan netice alamayınca 'Biz İslam'a ve Müslümanlara yapılan bu hakareti kabul etmiyoruz çünkü sizin bu yaptığınızı Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar bu ülkeyi işgal ettikleri zaman yaptılar ama biz onlara karşı yiğitçe direndik ülkemizi çiğnetmedik' diyerek kıyam etti." dedi.

Getirilen ilke ve inkılapları kabul etmeyenlere yönelik başlatılan baskılara da değinen Çelik, "Yaptıkları inkılapları kabul etmedikleri için sadece Güneydoğu bölgesinde değil Türkiye'nin birçok yerinde İskilipli Atıf Hoca gibiler şapka devrimine muhalefetten yakalanıp idam edilmiştir. Şeyh Said Efendi de yönetime yazdığı dilekçe ve yaptığı ikazlardan netice alamayınca kendince kıyam etmekten başka bir çare bulamamış ve kıyam etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Cuma günü düzenlenecek basın açıklamasına tüm halkımızı davet ediyoruz"

Şeyh Said kıyamında oluşturulan algı operasyonlarına da dikkat çeken Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Kıyam sürecinde o zaman ki hükümet tarafından yapılan komplolarla birçok yer müsadere edilmiş, yağmalanmış ve bu Şeyh Said Efendi'nin üzerine kalmıştır. Ayrıca çok korkunç bir derecede manipüle edilip o zaman ki basın araçlarıyla algı oluşturularak Şeyh Said Efendi'nin İngiliz ajanı ve piyonu olduğu iddiaları yayılmıştır. Tabii içerde bunu yaparken dışarda da Şeyh Said Efendi'nin şeriat için ayaklandığını söylemişlerdir."

Çelik, "Neticede Şeyh Said Efendi ve arkadaşları yakalanarak 1925 yılının haziran ayında idam edilmişlerdir. İdam edilmeleri esnasında hem kendisinin hem de Hanili Salih Bey'in yaptıkları işten nedamet duymadıkları, Allah için kıyam ettikleri ve neticenin Takdir-i İlahi olduğu yönündeki ifadeleri Müslümanların hafızasına kazınmıştır." şeklinde konuştu.

Mustazaflar Cemiyeti tarafından Cuma günü Diyarbakır'da tarihi Ulu Camii önünde Cuma namazı sonrası yapılacak basın açıklaması için çağrıda bulunan Çelik, "Bu minvalde 28 Haziran Cuma günü Ulu Camiinde Cuma namazı çıkışında Şeyh Said Efendi ve arkadaşlarının şehid edilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı davet ediyoruz." diye belirtti.