Miraç Kandili bu gece idrak edilecek

Hz. Muhammed`in (sav) Allah`ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Ramazanın da içinde bulunduğu, Regaip, Miraç ve Berat kandilleriyle Kadir Gecesi`nin idrak edildiği üç aylar 2 Şubat'ta başlamıştı. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu başta olmak üzere çeşitli kurumlar Kandil vesilesiyle mesaj yayımladı.

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Hazreti Muhammed (sav), 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.

Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan Mirac Kandili mesajı

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Recep ayının 27'nci gecesi idrak edilecek olan Mirac Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı. Peygamber Sevdalıları Vakfı adına açıklamada bulunan Adana İl Koordinatörü Osman Yalçınkaya, mü'minlere namazın hediye edildiği Mirac Kandili'nin önemine dikkat çekti.

Açıklamada Allah'a hamd ile başlayan Yalçınkaya, "Rabbimiz Allah (Celle Celaluhu) İsra Suresinin ilk ayetinde, 'Kulunu bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.' buyurarak bu hadisenin hakikatini Kur'an-ı Kerim'le baki kılmıştır. Necm Suresinde de '(Onunla Rabbinin) araları, iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Allah o anda kuluna vahyini bildirdi.' buyurmuştur." diye konuştu.

"Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27'nci gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa' ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice maddi-manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah'ın huzuruna varmıştır." diyen Yalçınkaya şunları kaydetti:

Hz. Peygamber'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Miraca çıkışı; O Hazretin sünnet-i seniyyesinin önemine ve tüm Müslümanlar için ab-ı kevser hükmünde olduğuna Rabbani bir mühürdür. Kur'an ve Sünnet, bir kumaşın iki yüzü gibi birbirlerinin yüzleridirler. Birbirlerinden ayrı olmaları mümkün değildir. Toplumun ıslahı ve huzuru için mücadele yürüten her kim varsa, sonuca ancak O Hazretin metoduyla ulaşabilir. Çünkü Allah-u Teala; rızasını ve hoşnutluğunu O'nun sünnetine uymaya, O'nu rehber edinmeye bağlı kılmıştır.

Yalçınkaya, Mirac gecesinde Müslümanlara şu tavsiyelerde bulundu:

Camilerde programlar tertip etmek, Kur'an-ı Kerim okuyarak kalbimizi ve gecemizi ihya etmek, Cevşen-ül Kebir okumak, Peygamberimize sık sık salavat getirmek, Aile bireyleriyle birlikte günün anlam ve önemiyle ilgili aile sohbeti yapmak, geçmiş günlerimiz hakkında kendimizi hesaba çekerek iç muhasebe yapmak, günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan çokça af dilemek, hastalarımız için dua etmek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmek, eş, dost ve yakınlarımızla uzaktan da olsa hal ve hatırlarını sorup kandillerini tebrik etmek, İslam coğrafyasında zalimlerin zulmüne maruz kalmış kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etmek gibi ibadet ve dualarla gecemizi en hayırlı şekilde ihya edebiliriz.

Mirac kandilinin İslam alemine ve tüm insanlığa bereket ve müjdeler getirmesi, başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere tüm İslam beldelerinin azadlığına vesile olması temennisinde bulunan Yalçınkaya, devamında şunları aktardı:

"Mirac mucizesinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin hürmetine, ümmetin ıslahı için didinen, hizmet eden tüm Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sünnetinin etrafında daha da sıkıca kenetleneceklerdir. Allah-u Teala; bu gece feyzimizi çoğaltsın ve zulmün sonunu getirip bir an önce Muhammedî (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir iklime kavuştursun bizleri." 

Kur'an Nesli Platformu'ndan Mirac Kandili mesajı

Pazar günü idrak edilecek olan Mirac Kandili münasebetiyle Kur'an Nesli Platformu tarafından bir mesaj yayımlandı.

27 Şubat Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) en büyük mucizelerinden olan Mirac gecesi münasebetiyle Kur'an Nesli Platformu tarafından bir mesaj yayımlandı.

Kur'an Nesli Platformu adına açıklamalarda bulunan Şırnak İl Koordinatörü Kadri Özalp, müminlere namazın hediye edildiği Mirac Kandili'nin önemine dikkat çekti.

Özalp İsra Suresinin 1'inci ayetiyle açıklamasına başladı.

Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.

Mirac gecesi mü'minlere bahşedilen nimetlere değinilen açıklamada, "Mirac mucizesi, Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) en büyük dostu, sırdaşı ve tesellisi Hazreti Hatice ile Peygamberimizin hamisi, amcası Ebu Talib'in vefat ettiği hüzün yılında ve baskılar yüzünden İslam'ın tebliğ edilemediği Mekke'den farklı bir yer aramak gayesiyle çıktığı, müminlerin yüreklerini parçalayan Taif yolculuğundan sonra meydana gelmiştir. Bu büyük sıkıntılardan sonra Mirac mucizesiyle, yüce Allah Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve ashab-ı kirama büyük bir feyz ve bereket ihsan etmiştir. Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke'den Kudüs'e oradan da Sidretul Müntehaya yaptığı bu mübarek yolculuk Recep ayının 27 sine denk gelen gece vuku bulmuştur. Bu mübarek gecede yüce Rabbimiz, Resulü Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ile tekellüm etmiş ve onun şahsında İslam ümmetine üç hediye vermiştir. Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) gözümün nuru diye tanımladığı beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara Suresinin son iki ayeti bu mübarek gecede nazil olmuştur. Ve ümmetin, Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceği müjdesi verilmiştir." denildi.

Mübarek mirac gecesinde mü'minlerin yapması gereken hususlara değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yolculuk, başından sonuna derin manalarla yüklü olup Efendimizin manevi makamlarda ve kemalat mertebelerinde yükseldiği manevi bir seyahattir. Özünde, Velayet-i Ahmediye'nin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halık'ı ünvanıyla Cenab-ı Hakkın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir.

Rahmetin sağanak halinde yağdığı böylesi müstesna bir zaman diliminde Allah'a daha yakın olmaya çalışalım ve bilelim ki Allah'a yakınlık, onun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür. O halde bu gece müminin miracı namazdır düsturuyla secdelerimizi çoğaltalım, Kur'an'ı ayet ayet kalbimize nakşedelim, ellerimizi semaya açıp ümmetin içine düştüğü gafletten kurtulması, başta Kudüs olmak üzere zalimlerin darmadağın ettiği ümmet coğrafyasının kurtuluşu, birliği ve muhabbeti için dua edelim.

Son Olarak Özalp, "Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Mirac kandilini tebrik eder, hayırlara, uhuvvete ve kurtuluşa vesile olmasını Allahtan niyaz ederiz." dedi.