Kevoka Cennete Şehid Yasin

Disa rojek jı rojén qurbané, meha 6,7 cotmehé sala 2014, Disa İsmail, disa xwin, disa nalin, disa şin. Disa lıser erda kurdıstané, disa ibrahim u haceren zeman qurbankırın ismailén xwe, fekiyén qelbe bıjan Şehid Yasin, Hüseyin, Hasan, Riyad, Cumali u Turan, şehiden dava qedırbuha, dava mezlum u belangazan.

Qurban, fida kırına ezizan jı bo dawa aziz

Kurban aziz davaya azizlerin feda edilmesidir

Qurban, xelatkırına ismailan, jı bo qurbet  u nézbuna yezdan

Kurban, Allah’a yakınlaşmak için ismaillerin hediye edilmesidir.

Qurban, Xelat kırınaa qıymettırin u şirintirine lıber dılan.

Kurban en değerlilerimizin en sevilenlerimizin hediye edilmesidir

Qurban,  xelatkırına gulal gülistanan, xelat kırına ceger u qelb u sextan

Kurban gönül bahçemizin güllerinin, ciğer parkelerimizin hediye edilmesidir


Disa rojek jı rojén qurbané, meha 6,7 cotmehé sala 2014,  

2014 yılı 6,7 Ekim’i, yine bir kurban bayramı günü

Disa İsmail, disa xwin, disa nalin, disa şin.

Yine İsmail, yine kan, yine feryat yine yas

Disa lıser erda kurdıstané, disa ibrahim u haceren zeman qurbankırın ismailén xwe, fekiyén qelbe bıjan

Yine kürdistan toprağı zamanın İbrahim ve  hacerlerinin kalplerinin meyvesi ismaillerini yine feda edişi

Şehid  Yasin, Hüseyin, Hasan, Riyad, Cumali u Turan,

şehiden dava qedırbuha, dava mezlum u belangazan.

Pahabiçilmez davanın, mazlum ve kimsesizlerin davasının şehidleri


Disa hesret, disa firak disa ahin, disa zarinén dayıkan,

Yine hasret, yine firak, yine ah, yine anaların inleyişi

Hacera zeman dayıka kevoka nu bı fırketi dayika yasine cıvan

Zamanın Hacer’i, Yasin’in yeni uçmaya başlamış güvercinin annesi

Jı sıbehde bı ça’v réniya berxé xweyi  pazdeh sali, mina tırhıkek reyhan

Sabahtandır kuzusunun, 15 yaşında taze fidanının yolunu gözlüyordu

Lé bele ne hat u nayé, şehid bubu dıfıre véga  kavokamın, dı her heft tebeqé cinan

Ama bekleyişi nafile, gelmedi gelmeyecek, şu an cennetin yedi tabakasında süzülüyor güvercinim

Çewa destewa çu lıte, çava qetılkıren te, ewan xayine bedin u bé iman,

Nasıl kıydılar sana, nasıl katlettiler seni bu dinsiz imansız hayinler

Ne hatiye ditin tucari ev kin, ev ğezeb ev neyarti ev düjminanti dı tarixede, jı  kurdu kurdistan

Tarihin hiçbir döneminde Kürdistan topraklarında Kürt’lerde böylesi bir kin ve düşmanlık görülmemiştir.

Ev kin, ne kina vi welati ne kina vi milletiye, ne ya vi qewmé esil u fedaye iman,

Bu kin bu toprakların kini değil, bu kin bu asil ve dinleri için kendilerini feda eden bu milletin değil

Jı hewaru feryada Ezman hejiya, jı nalinan erd lerızi, jı Hewar u feryada

kevır heliyan

Feryat ve inlemelerde gök sarsıldı, inlemelerden yer sallandı, feryatlar taşları eritti

lé belé, ne hatne rehmé,  nerm ne bu qelbé evan xayiné bé ujdan,

Ama vicdansız merhametsiz zalim merhamete gelmedi kalbi yumuşamadı.

jı anina zıman acızmaye lisan, stuxware pénus, neçar maye péçikén destan,

Bu acıyı dile getirmekten lisan aciz, kalemin boynu bükük, naçar kalmış parmaklar

héstırén çavan bun çem, nayén gotın ev hewşet, bı tı helbest u sıtran,  

Gözyaşları sel olmuş anlatamaz bunu hiçbir şiir hiçbir şarkı hiçbir türkü

bı perda ka’bé gırtıbu dı qiriya dayika yasin, hey Hewar sed car hewar, ya rab tı hewarmede weri bışini carekdi tı teyrıké  ebablilan

Kabe’nin perdesine sarılmıştı Yasin’in annesi, feryad yüzlerce kez feryad, ya Rab sen bizim imdadımıza yetiş, Babil’lerini tekrar gönder biz çaresizlere

Şewıtandın  canen nazık, perçe kırın, agır xıstne mala kırne wéran,

Nazik bedenleri ateşlerde yaktılar, lime lime ettiler, evlere ateş düştü

Hedımandın xaniyéme,  xerakırın sukéme, gund u bajar kırne talan,

Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı harab ettiler, köylerimizi şehirlerimizi talan ettiler

nızanım çı bu suc, çı bu qebxet, çı xwestın van xwede ne nasan

Bilmiyorum neydi suçumuz kabahatimiz, ne istedi bizden bu Allah tanımazlar,

6-7 cotmeha 2014 nayen jıbır kirin, jıbir nabe, heta em sağbın emé bılorinın bı sıtrinın bı huninin, emé béjın  ax u ax. lıser van şehidén bı qıymet, qurbane dava gıran,  lıser ismailen zeman; hasan, Cumali riyad u yasin u Turan, emé bejın ax u ax.

Hayatımız boyunca 2014’ün 6-7 ekimini unutulmadık unutulmayacağız, hayatta olduğumuz sürece ağıtlar yakacak, şiirler söyleyecek hep o günü yad edeceğiz. Büyük davanın şehitleri Hasan Hüseyin Cumali, Riyad, Yasin ve Turan için hep inleyecek feryad edeceğiz.

Mücahid Haksever / Habernas