Kamil oruç nasıl olur?

Şüphesiz madden orucu bozup iftar ettiren sebepler olduğu gibi, manen de orucu bozan ve sevabını yok eden sebepler vardır. Manen bozulmuş orucun kazası istenmiyorsa da sahibine hiçbir sevabı yoktur.

Kamil oruç nasıl olur?

“Bir kimse (oruçluyken) yalan sözü ve onunla amel etmeyi terk etmezse, Allah’ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Ebu Davut, Tirmizi, Nesei)

“Nice oruç tutanlar vardır ki, onlara açlıktan başka bir şey yoktur ve nice gece namazı kılanlar vardır ki, onlara uykusuzluktan başka bir şey yoktur.” (İbni Mace, Ahmet, Hâkim)

“Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, cahili işler yapmasın. Şayet biri gelir ona söver, onunla kavgaya tutuşursa: ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Müslim)

Şüphesiz madden orucu bozup iftar ettiren sebepler olduğu gibi, manen de orucu bozan ve sevabını yok eden sebepler vardır. Manen bozulmuş orucun kazası istenmiyorsa da sahibine hiçbir sevabı yoktur. Zira ibadetlerde asıl olan ilahi rızayı kazanmaktır. İlahi rızayı kazanmak ise sırf Allah rızası için onu yapmak ve onun hükmünü yok eden sebeplerden sakınmakla olur.

Şu halde, oruçlu kişinin orucunu koruması, sevabını zayi etmemesi için çok dikkatli olması gerekir. Şeytan aleyhillane müminleri birbirine düşürüp aralarını bozmak, yaptığı ibadetlerin sevabını yok etmek, ihlasını zedelemek, kötü ahlakla ahlaklanmasını sağlamak için sürekli çalışıyor. O yüzden orucumuzu muhafaza etmemiz gerekir. Helal olduğu halde oruçlu olduğumuz için nice şeyden vazgeçtiğimiz gibi haram olduğu açık olan ahlaki davranış ve sözlerden de kaçınmamız elzemdir. Bir oruçludan beklenen de budur. İşte o zaman hakiki bir oruç tutmuş oluruz.