Avrupa'da kadın ve çocuklara yönelik cinayet oranı endişe verici

Avrupa Konseyi Kadınlara Yönelik Şiddete ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanları Grubu, İstanbul Sözleşmesine taraf ülkelerin, çocuklar ve aile içi şiddet mağdurları için gerekli koruma tedbirleri almadığını ve yetersiz kaldığını belirtti.

Avrupa'da kadın ve çocuklara yönelik cinayet oranı endişe verici

Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin uygulanmasını gözlemleyen GREVIO, bugüne kadar yaptığı değerlendirmelere dayanan, çocuk velayeti, teftişi ve aile içi şiddete dair yıllık raporunu yayınladı.

Aile içi şiddet mağdurlarına ve çocukların velayeti ve ziyaretine yönelik alınan kararlara ilişkin 26, 31 ve 45'inci maddelerin uygulanmasındaki güçlü ve zayıf yönlerin aktarıldığı rapor, anlaşmaya taraf tüm devletlerin olumlu adımlar atmasına rağmen, uygulamadaki tutarsızlıkların kat edilecek uzun bir mesafe olduğunu gösterdiği belirtildi.

Raporda, istismarcılarını terk eden aile içi şiddet mağduru kadınların, sıklıkla çocuklarına zarar verileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekildi.

“Avrupa çapında medyada düzenli olarak hem kadın hem de çocuk mağdurlara yönelik cinayet oranı endişe verici” denilen raporda, aile içi şiddete tanık olan çocukların zarara uğradığı ve birinci derecede mağdur olduğu konusunda sözleşmeye taraf devletlere yükümlülüklerini anımsattı.

Finlandiya, İsveç, Hollanda gibi ülkeler aile içi şiddet mağduru çocuklara destekte yetersiz

Raporda, Finlandiya, İsveç, Portekiz, Hollanda, Sırbistan ve Avusturya'nın aralarında olduğu Avrupa'daki çok sayıda ülkede aile içi şiddet tanığı ve mağduru çocuklara yönelik kısıtlı destek verildiğine dikkat çekildi.

Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya gibi ülkelerde aile içi şiddet muhatabı çocukların "velayet ve erişim" hakları belirlenirken mahkemelerde "çocukların yüksek menfaatleri göz önünde bulundurulmadan" kararlar alındığı belirtilen raporda, Fransa ve Andora dahil bazı ülkelerin ebeveynlerin aile içi şiddete maruz kalan çocuklarını ziyaretlerinde çocuklar açısından yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı anlatıldı.

Raporda İtalya, Hollanda, İspanya, Karadağ'da söz konusu çocukları korumada tam olmasa da dikkate değer önlemler alındığı ifade edildi.